Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας

Αυτός ήταν ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας, που σήμερα φιλοδοξούν να επαναδημιουργήσουν οι, κατά τα άλλα "Έλληνες και εθνικόφρονες" της χα...

«Ορκίζομαι εις τον Θεόν τον άγιον τούτον όρκον,
ότι θα υπακούω απολύτως ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ.
Θα εκτελώ πιστώς απάσας τας ανατεθεισομένας μοι υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων εις τας διαταγάς των ανωτέρων μου.
Γνωρίζω καλώς, ότι διά μίαν αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας διά του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ».Δεν υπάρχουν σχόλια: