Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑΣ


Διαθέτει η χώρα πλουτοπαραγωγικές πηγές ή σημαντικά αποθέματα ορυκτού πλούτου που θα της επιτρέψει να έχει σημαντικό πλεονέκτημα για την παραγωγική βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων άρα οικονομικών πόρων;
Μπορεί η χώρα να εξασφαλίζει επάρκεια στα είδη διατροφής πρώτα για τις εσωτερικές ανάγκες της, εκμεταλλευόμενη τις γεωργικές περιοχές της, και ταυτόχρονα να παράγει πλεόνασμα για εξωτερικό εμπόριο;
Ενεργειακά η χώρα αξιοποιώντας τον υπόγειο πλούτο της και τις δυνατότητες που απλόχερα της δίνει το κλίμα της ως προς την αξιοποίηση δηλαδή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα μπορούσε να καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις εσωτερικές της ανάγκες;
Είναι φιλολογικού περιεχομένου ή επιστημονικά ορθές, οι μελέτες που δίνουν πλούσια πιθανά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Βόρειο Αιγαίο, στη λεκάνη του Ηροδότου νότια της Κρήτης αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος;

Ο Ορυκτός Πλούτος

1. Λιγνίτης
Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη θέση παγκοσμίως. Οι υπάρχουσες ποσότητες λιγνίτη επαρκούν για τα επόμενα 45 χρόνια και τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 3,1 δισ. τόνους και ισοδυναμούν με 450 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου.
Τα κοιτάσματα λιγνίτη βρίσκονται στις περιοχές Αλιβέρι, Δράμα, Ελασσόνα, Μεγαλόπολη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα. Tα αποθέματα είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, εκτός του ότι έχουν χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχουν σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό καυσίμου παράγοντας το 56% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.
Ταυτόχρονα, ο λιγνίτης εξοικονομεί συνάλλαγμα 1 δισ. δολαρίων ετησίως και κύρια η τιμή του δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Εκτός από λιγνίτη η χώρα διαθέτει και ένα μεγάλο κοίτασμα ...
Τύρφης στην περιοχή των Φιλίππων στην Μακεδονία. Τα αποθέματα Τύρφης εκτιμώνται σε 4 δις κυβικά μέτρα και ισοδυναμούν περίπου με 125 εκατ. τόνους πετρελαίου.
Η Ελλάδα έχει κατασκευάσει τεχνητές λίμνες και φράγματα στους ποταμούς Ταυρωπό, Αχελώο, Αλιάκμονα, Νέστο, Άραχθο, Αώο και Λάδωνα με σκοπό την παραγωγή ενέργειας καλύπτοντας το 10% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και διαθέτοντας το 30% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του διασυνδεδεμένου συστήματος. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των υδροηλεκτρικών φραγμάτων είναι η δυνατότητά τους να αποθηκεύουν ενέργεια αφού, το νερό σε μια τεχνική λίμνη είναι αποθηκευμένη ενέργεια, χώρια την αξία του ίδιου του νερού, αγαθού που παραμένει ακόμα σε κρατικό έλεγχο. Αξίζει να σημειωθεί ότι απ’ το αξιοποιήσιμο υδάτινο δυναμικό η χώρα δεν έχει αξιοποιήσει ούτε το 1/3.
Άρα τα αποθέματα λιγνίτη, τα υδροηλεκτρικά φράγματα και το κοίτασμα τύρφης μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση από το εξωτερικό κατά 70%(!!) και λόγω του ότι το κόστος παραγωγής είναι μικρό, η παροχή του αγαθού της ενέργειας στον πολίτη εξακολουθεί -παρά τις απανωτές αυξήσεις- να παραμένει το χαμηλότερο στην Ευρώπη (μέχρι να επιβάλει αντισυνταγματικά ο Βενιζέλος τον απάνθρωπο φόρο).
Όλα τα παραπάνω είναι προς πώληση.