Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

ΚΟΜΕΠ: «Η ταξική πάλη στην Ελλάδα στο φόντο του διεθνούς συσχετισμού»


Ερωτήματα όπως:
  • «Πώς και δε βγάζουν συμπεράσμα­τα εργαζόμενοι, συνταξιούχοι από τα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, πώς κι έδωσαν ξανά την ψήφο τους;».
  • «Πού υπάρχει στη Γη αυτή η οικονομία, αυτή η κοινωνία που υποστηρίζετε;»
  • «γιατί δεν επιβίωσε, (ο σοσιαλισμός) αφού είναι ανώτερη μορφή κοινωνίας απ' την καπιταλιστική;»  
βρίσκουν την απάντησή τους.«Η ταξική πάλη στην Ελλάδα στο φόντο του διεθνούς συσχετισμού» 


Το άρθρο της ΚΟΜΕΠ, αναλύει τους παράγοντες που κρύβονται πίσω από τη διαμόρφωση του πρόσφατου εκλογικού αποτελέσματος, ως αποτύπωση του σημερινού συσχετισμού μεταξύ των τάξεων στην ελληνική καπιταλιστική κοινωνία. Σε αυτό αναλύονται τόσο οι αντικειμενικοί (εσωτερικοί και διεθνείς) παράγοντες που δυσκολεύουν σήμερα τη διαμόρφωση ταξικής πολιτικής συνείδησης στους εργαζόμενους, καθώς και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η παρέμβαση των κομμουνιστών έτσι ώστε να συμβάλλει στη λαϊκή χειραφέτηση, στη συγκέντρωση δυνάμεων σε αντικαπιταλιστική-αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Επίσης, προσδιορίζει τα ιδιαίτερα καθήκοντα που τίθενται στην επα­ναστατική πρωτοπορία σε συνθήκες μη επαναστατικές, όπως οι σημερινές, καθώς και σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης.

Διαβάστε το άρθρο
https://drive.google.com/open?id=0B18puZjC7b2pRzUweTFaLTFmWEU