Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Η εισήγηση, της συνέντευξης τύπου της Αλέκας Παπαρήγα, για τις θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ, για το 19ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας


   Καλούμε την  εργατική τάξη (συμπεριλαμβάνονται άνεργοι, συνταξιούχοι,
μετανάστες, καλυμμένη μισθωτή εργασία με το μπλοκάκι κλπ) και τα φτωχά
στρώματα  των αυτοαπασχολουμένων, τους νέους και τις γυναίκες (που ανήκουν
στην  εργατική  τάξη  και  στα  φτωχά  μεσαία  στρώματα)   να  σπάσουν  τα
ιδεολογικοπολιτικά ασφυκτικά όρια που τους επιτρέπει και ανέχεται η αστική
δημοκρατία, να μετατρέψουν την οργή και αγανάκτηση σε κατανόηση της ρίζας
των αιτιών που προκαλούν τα αφόρητα βάσανά τους.
   Η  αστική  δημοκρατία  επιτρέπει  στους  εργαζόμενους  και  άνεργους,  να
διαμαρτύρονται,  να  αγριεύουν,  να  αγανακτούν,  να  επιλέγουν  κάθε  τέσσερα
χρόνια μια κυβέρνηση που δεν αμφισβητεί τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης
στον οποίο αποφασιστικό ρόλο παίζουν τα μονοπώλια είτε είναι κρατικά είτε
είναι ιδιωτικά και οι επιλογές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.  Αυτή η κυβέρνηση είτε είναι
μονοκομματική είτε συνεργασίας, είτε τρικομματική σαν αυτή που ζούμε σήμερα,
ή κυβέρνηση με κορμό την αριστερά όπως λέγεται, από την στιγμή που δεν
έρχεται  σε  αντίθεση  με  τα  μονοπώλια  και  τα  συμφέροντά  τους  είναι
καταδικασμένη να απογοητεύσει, να έλθει σε πλήρη αντίθεση με τις  ανθρώπινες
ανάγκες.   Δίχως  ανατροπή στο επίπεδο της εξουσίας, δεν μπορεί να υπάρξει
κοινωνική ευημερία ανάλογα με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και
την προσφορά των εργαζομένων, τις κοινωνικές τους ανάγκες που έχουν την
τάση να αυξάνονται συνεχώς.
   Το θέμα είναι με τα μονοπώλια ή με το λαό, με την εξουσία του κεφαλαίου,
των μονοπωλίων, ή την εργατική λαϊκή εξουσία.
   Ο σοσιαλισμός είναι επίκαιρος και αναγκαίος
   Οφείλουμε ως κόμμα να κάνουμε αντικειμενική αποτίμηση της συμβολής
και  προσφοράς  μας  στους  κοινωνικούς  αγώνες,  να  εξαντλήσουμε  όλες  τις
υποκειμενικές  δυνατότητές  μας,  να  συνειδητοποιήσουμε  με   μέγιστη
απαιτητικότητα,  μακριά  από  κάθε  πνεύμα  αυτοϊκανοποίησης,  αυτάρκειας,
εφησύχασης,  τις  υποχρεώσεις  μας:  Να  ανταποκριθούμε  στα  επείγοντα  και
οξυμμένα  προβλήματα  του  λαού  με  μαχητικό  και  ανυποχώρητο  αγώνα,  στην
διαμόρφωση της Λαϊκής Συμμαχίας που θα  κινητοποιήσει την μεγάλη λαϊκή
πλειοψηφία, θα δρομολογήσει με συνειδητή επιλογή την ριζική ανατροπή που εξ
αντικειμένου ταυτίζεται με την εργατική λαϊκή εξουσία, τη λαϊκή οικονομία.

Η ΡΙΖΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ